Plan zajęć w roku ak. 2021/22 semestr zimowy (6-10-2021 21:32)

Podział na grupy laboratoryjne (max 8 osób) dostępny po wpisaniu hasła (widoczne po zalogowaniu się na serwer studencki):
Inż. sem. 1 {PTI} - F1-J1, P1-Z* (14-10-2021 22:55), Inż. sem. 3 {JP} - F3-I1, P3-W* (15-10-2021 11:33),
Inż. sem. 5 {SK} - F5-H1 (19-10-2021 8:45), Inż. sem. 7 {KMS} - P7-* (14-10-2021 22:54),
Inż. sem. 7, Mgr {obieralne LSSN} (8-10-2021 16:15), Mgr {obieralne TEXT} (9-10-2021 18:19)

Uwaga. W zajęciach mogą uczestniczyć tylko osoby wpisane do grup laboratoryjnych.
Pozostałe osoby po uzupełnieniu braków formalnych zostaną dołączone do grup z wolnymi miejscami.

Grupy laboratoryjne mogą liczyć maksymalnie 8 osób, podział nastąpi automatycznie na podstawie list dziekańskich.
Ze względu na twającą sytuację epidemiologiczną i małe odległości między stanowiskami w laboratorium obowiązuje dezynfekcja rąk oraz maseczki zasłaniające nos i usta przy odległościach między osobami mniejszych niż 1,5m.
W przypadku studentów pierwszego roku podział będzie dotyczył tylko osób, które będą uczestniczyły w szkoleniu BHP
oraz poświadczą zapoznanie się z regulaminami laboratorium komputerowego i serwera;
szkolenie to nastąpi bezpośrednio po wydziałowej inauguracji roku akademickiego i immatrykulacji
rozpoczynającej się w dniu 1.10.2021 o godzinie 14:00 w Audytorium Fizyki Politechniki Warszawskiej
.
Osoby nieobecne na listach lub rozpoczynające studia na wyższych latach zostaną dopisane do list po kontakcie z Kierownikiem Laboratorium.

sala 223A
Godz. Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Godz.
815-9
PTI01     Z2
 
PTI06     Z3,Z2
PTI11     Z, J
  815-9
9-10 dr inż. W. Bajdecki   dr inż. W. Bajdecki dr inż. M. Maćkowiak-Pawłowska   9-10
10-11
TEXT01    M2
 
JP06     W1
 
PTI10     J1
10-11
11-12 dr inż. J. Sienkiewicz   dr hab. inż. H. Zbroszczyk   dr inż. M. Sala-Tefelska 11-12
12-13
PTI02     Z2
PTI04     J1
PTI07     Z3
PTI09     Z1,Z3
WdPRiR1    EDMI2
12-13
13-14 dr hab. K. Grebieszkow dr inż. M. Sala-Tefelska dr hab. K. Grebieszkow dr inż. M. Słodkowski dr inż. M. Mrowiński 13-14
14-15
PTI03     Z1
PTI05     J1
PTI08     Z1
  14-15
15-16 dr hab. K. Grebieszkow dr inż. W. Bajdecki dr hab. K. Grebieszkow mgr inż. R. Paluch   15-16
16-17
TEXT02    M2
 
JPr1     Rez.
    16-17
17-18 dr inż. J. Sienkiewicz   dr inż M. Janik     17-18

sala 228
Godz. Poniedziałek Wtorek Środa (do 15 XII) Czwartek Piątek Godz.
815-9
LSSN01    M2
JP02     W2,W3
 
JP07     W1&W2&W3
  815-9
9-10 dr inż. T. Gradowski dr hab. inż. H. Zbroszczyk
KMS01     FK
dr hab. inż. H. Zbroszczyk 9-10
10-11
JP03     I1
dr inż. K. Zberecki  
PTIr2     rez.
10-11
11-12 dr inż. M. Janik dr inż. Ł. Graczykowski     dr inż. W. Bajdecki 11-12
12-13
JP04     W1
KMS02     MN
LSSN02    inż.sem.7
JP09     I1
12-13
13-14 dr inż. M. Janik dr inż. M. Janik dr inż. K. Zberecki dr inż. T. Gradowski mgr inż. P. Szymański 13-14
14-15
JP01     W2
JP05     W3,W2
 
LSSN03    inż.sem.7
14-15
15-16 mgr inż. P. Szymański mgr inż. P. Szymański
KMS03     MN
dr inż. T. Gradowski mgr inż. M. Łepek 15-16
16-17
JPr2     rez.
  dr inż. K. Zberecki
JP08     I1
  16-17
17-18 mgr inż. P. Szymański     mgr inż. W. Rzęsa   17-18

sala 231 (dodatkowe zajęcia LK w laboratorium technik jądrowych)
Godz. Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Godz.
8-9      
SK01/SK02	t.nparz. H1
t.parz. H1
8-9
9-10    
KMS04 	FK
dr hab. inż. D. Kikoła dr inż. Ł. Graczykowski 9-10
10-11     dr inż. M. Słodkowski     10-11
11-12        
SK03   	rez.
11-12
12-13  
KSP01 	FK
KSP02 	FK
KSP04 	FK
dr inż. Ł. Graczykowski 12-13
13-14   dr inż. M. Słodkowski /
mgr inż. J. Piłka
dr inż. M. Słodkowski /
mgr inż. J. Piłka
mgr inż. B. Kozłowski   13-14
14-15
UKPIJ  	FTJ2
     
LTJ&LFM 	FTJ3&FM3
14-15
15-16 dr inż. T. Czopowicz  
KMS05 	FK+MN
KSP03 	FK
dr hab. inż. D. Kikoła 15-16
16-17     dr inż. M. Słodkowski dr inż. M. Słodkowski /
mgr inż. B. Kozłowski
  16-17
17-18           17-18
Legenda:
JP - Języki Programowania (C++) - 2x45min. od 2. tygodnia (tygodnie II-X 100min.)
KMS - Komputerowe Metody Symulacji - 3x45min. (tygodnie I - X)
PTI - Podstawy Technologii Informacyjnej - 2x45min.
SK - Sieci Komputerowe, 2 grupy - każda co 2. tydzień (3x45min.), ostatni tydzień wspólny (po 1h na grupę) (I,III,V,...,XIII,XV lub II,IV,VI,...,XIV,XV)
WdPRiR - Wstęp do Programowania Równoległego i Rozproszonego - 2x45min.(od IX tygodnia).
C# - Advanced programing - C# - przedmiot obieralny po angielsku (Photonics II st.) - 2x45min.
LSSN - Laboratorium Sztucznych Sieci Neuronowych - przedmiot obieralny (3 sem. II st.) - 2x45min.
TEXT - Eksploracja tekstu i analiza danych on-line - przedmiot obieralny (3 sem. II st.) - 2x45min.


KSP - Komputerowe Systemy Pomiarowe - 3x45min.
LTJ&LFM - Laboratorium Technik Jądrowych / Laboratorium Fizyki Medycznej.
UKPIJ - Układy konrolno-pomiarowe w instalacjach jądrowych.

W wolnym od zajęć czasie pracownie 223A i 228 mogą być wykorzystane przez studentów do prac własnych zgodnych z Regulaminem Laboratorium
i w porozumieniu z jego Kierownikiem dr inż. Waldemarem Bajdeckim (sala 223B).