Plan zajęć w roku ak. 2021/22 semestr letni (30-03-2022 9:45)

Podział na grupy laboratoryjne (sale LK: max 8 osób; sale gościnne: max 7)
Inż. sem. 2 {PP} (14-03-2022 15:12), Inż. sem. 4 {PO} (25-02-2022 13:52), Inż. sem. 6 {KADD, MN, ASwDCiC, SK} (14-03-2022 15:04),
Mgr. sem. 1 {EFiz., SATFD, StatM, WdWS} (12-04-2022 9:43)
Zajęcia laboratoryjne z PP rozpoczną się od 2. tygodnia
Zajęcia laboratoryjne z WdWS rozpoczną się od 2. tygodnia
Od 28.03.2022 w związku z sytuacją post epidemiologiczną w laboratorium obowiązują następujące zalecenia sanitarne.
Od 29.03.2022 pojawiły się nowe rekomendacje dotyczące noszenia maseczek na PW

Uwaga. W zajęciach mogą uczestniczyć tylko osoby wpisane do grup laboratoryjnych.
Pozostałe osoby po uzupełnieniu braków formalnych zostaną dołączone do grup z wolnymi miejscami.

sala 223A
Godz. Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Godz.
815-9
MN1_2 	UFM
 
PO0r  	rezerw
 
PP06  	Z2
815-9
9-10 dr inż. A. Chmiel dr hab. inż. P. Fronczak dr inż. R. Paluch   mgr inż. S. Wildowicz 9-10
10-11  
PO01  	W2
PO02  	W2
 
PP07  	Z1
10-11
11-12   dr inż. R. Paluch dr inż. R. Paluch   dr inż. W. Bajdecki 11-12
12-13
PP01  	Z2
MN3_4 	UFK
PP03  	J1
PP05  	Z2 (Z1)
PP08  	J1
12-13
13-14 dr inż. R. Paluch dr inż. A. Chmiel dr inż. W. Bajdecki dr inż. R. Paluch dr inż. W. Bajdecki 13-14
14-15  
PP02  	J1
PP04  	Z1
  14-15
15-16 term. rezerwowy term. rezerwowy dr inż. W. Bajdecki dr inż. J. Sienkiewicz 15-16
16-17    
PO03  	I1
  dr inż. J. Sienkiewicz 16-17
17-18  
PP02  	Wx&I1
dr inż. D. Budaszewski     17-18
18-19   dr inż. T. Pietrzak       18-19

 

sala 228
Godz. Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Godz.
815-9
EFiz1 	M1-FM
 
PO04  	W1 (+W2)
KADD3r 	UMN
SATFD1_2 	M1-EDMI
815-9
9-10 mgr inż. J. Aftyka   dr inż. K. Suchecki mgr inż. J. Zieliński mgr inż. M. Ozimek 9-10
10-11
EFiz2 	M1-FM
 
PO05  	W1
StatM2 	M1-FM
PO08  	I1
10-11
11-12 mgr inż. J. Aftyka mgr inż. P. Szymański dr inż. K. Suchecki mgr inż. M. Soliński dr inż. S. Ertman 11-12
12-13
    	 
ASwDCiC1_2	UFM
PO06  	W1
MN7_8 	UMN+UOPT
  12-13
13-14 mgr inż. M. Ozimek dr inż. S. Ertman dr inż. A. Chmiel dr inż. A. Chmiel 13-14
14-15
KADD1re	UFK
MN5_6 	H1
   
KADD4m 	UOPT+UMN
14-15
15-16 dr inż. Ł. Graczykowski / mgr D. Ruggiano dr inż. A. Chmiel dr inż. W. Bajdecki   mgr inż. M. Ozimek 15-16
16-17
KADD2r 	UFK
WdWS  	M1-EDMI
PO07  	I1
StatM1 	M1-FM
  16-17
17-18 mgr inż. W. Rzęsa dr hab. A. Dembińska (1. poł. sem.) dr inż. S. Ertman dr I. Kowalik   17-18

 

dodatkowe zajęcia LK
Godz. sala 231 (laboratorium technik jądrowych) Godz.
Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
815-9  
LSpec. 	.
TJ   	UFK+UFM
    815-9
9-10   dr inż. D. Kikoła dr inż. D. Kikoła  
TJ   	UFK+UFM
9-10
10-11
SK1_2 	UFM
      dr inż. D. Kikoła 10-11
11-12 dr inż. Ł. Graczykowski  
LSpec. *	UFK
    11-12
12-13    
LSpec. 	UFK
SK3_4 	UFK
  12-13
13-14
SPE  	M1-FTJ
  dr hab. A. Fronczak dr inż. W. Bajdecki   13-14
14-15 dr inż. M. Słodkowski
MPJ  	M1-FTJ
      14-15
15-16   dr inż. M. Słodkowski  
SK5_6 	UMN+UOPT
  15-16
16-17       mgr inż. W. Rzęsa / mgr inż. J. Zieliński   16-17
17-18            
Legenda:
PP - Podstawy Programowania (Język C) - 2x45min od 2. tygodnia (tygodnie III-XII 100min.)
PO - Programowanie Obiektowe (Java) - 2x45min.
SK - Sieci Komputerowe - 3x45min., 2 grupy - każda co 2. tydzień, ostatni tydzień wspólny (I,III,V,...,XIII,XV lub II,IV,VI,...,XIV,XV)
ASwDCiC - Analiza Sygnału w Dziedzinie Czasu i Częstotliwości - 15 godzin wg harmonogramu prowadzącego w tygodniach: I - XII
KADDr - Komputerowa Analiza Danych Doświadczalnych (ROOT) - 2x45min.
KADDm - Komputerowa Analiza Danych Doświadczalnych (Matlab)- 2x45min.
MN - Metody Numeryczne - 2x45min., 2 grupy - każda co 2. tydzień, ostatni tydzień wspólny (I,III,V,...,XIII,XV lub II,IV,VI,...,XIV,XV)

EFiz. - Elektrofizjologia - 2x45min.
SATFD - Signal Analysis in Time and Frequency Domain (Analiza Sygnału w Dziedzinie Czasu i Częstotliwości) - 15 godzin wg harmonogramu prowadzącego w tygodniach: I - XII
StatM - Statystyka w medycynie - wg harmonogramu prowadzącego
WdWS - Wstęp do Wnioskowania Statystycznego
LSED - Laboratorium Statystycznej Eksploracji Danych - obieralny
MIwBiM - Modelowanie Interdyscyplinarne w Biologii i Medycynie - obieralny (15h) - 2. połowa semestru
MPJ - Modelowanie Procesów Jądrowych
SPE - Software in Physical Experiments (Oprogramowanie Eksperymentu Fizycznego)
TJ - Techniki Jądrowe


W wolnym od zajęć czasie pracownia 228 może być wykorzystana przez studentów do prac własnych zgodnych z Regulaminem Laboratorium
i w porozumieniu z jego Kierownikiem dr inż. Waldemarem Bajdeckim (sala 114).