Plan zajęć w roku ak. 2019/20 semestr zimowy (25-10-2019 9:11)

Inż. sem. 1 {PTI} - F1-H*, P1-U* (7-10-2019 8:41), Inż. sem. 3 {JP} - F3-G*, P3-T* (16-10-2019 7:23), Inż. sem. 5 {SK} - F5-F* (25-10-2019 9:07),
Inż. sem. 7 {KMS, KSP} - P7-R* (16-10-2019 7:28),
Inż. sem. 7 {obieralne CSAR} - P7-R*, F7-E* (25-10-2019 9:00), Inż. sem. 7 {obieralne LSSN} - P7-R*, F7-E* (7-10-2019 7:48),
obieralne C# (8-10-2019 13:11),
Mgr {obieralne KiBIF} (8-10-2019 13:12), Mgr {obieralne TEXT} (3-10-2019 8:24), Mgr sem. 3 {WdPRiR} - M3-EDMI (18-11-2019 13:53)

Uwaga. W zajęciach mogą uczestniczyć tylko osoby wpisane do grup laboratoryjnych.
Pozostałe osoby po uzupełnieniu braków formalnych zostaną dołączone do grup z wolnymi miejscami.

Grupy laboratoryjne mogą liczyć maksymalnie 10 osób, podział nastąpi automatycznie na podstawie list dziekańskich.
W przypadku przedmiotów prowadzonych gościnnie w sali 231 - liczba studentów w grupie wynosi maksymalnie 9 (LK).
Osoby nieobecne na listach lub rozpoczynające studia na wyższych latach zostaną dopisane do list po kontakcie z Kierownikiem Laboratorium.
Zajęcia laboratoryjne 2h odbywają się bez przerwy, tzn. gdy zajęcia 2x45min rozpoczynają się o 10:15 to po 90 min. zakończą się o 11:45;
w przypadku zajęć 3h jest możliwa 1 przerwa 15min., tzn. gdy zajęcia 3x45min rozpoczynają się o 11:15 to po (135 + przerwa) min. zakończą się najpóźniej o 13:45.

sala 223A
Godz. Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Godz.
815-9  
KiBIF     M3

dr inż. T. Buchner
PTI06     U3
PTIr     U, H
PTI10     U2
815-9
9-10     dr inż. W. Bajdecki dr inż. M. Maćkowiak-Pawłowska dr inż. M. Sala-Tefelska 9-10
10-11
TEXT01    M3
PTI03     U2
JP06     T1 (T3)
 
PTI11     H1
10-11
11-12 dr inż. J. Sienkiewicz dr inż. W. Bajdecki dr inż. Ł. Graczykowski   dr inż. M. Sala-Tefelska 11-12
12-13
PTI01     U2
PTI04     H1
PTI07     U3
PTI09     U1
WdPRiR1    EDMI3
12-13
13-14 dr hab. K. Grebieszkow dr inż. P. Sobotka dr hab. K. Grebieszkow dr inż. M. Słodkowski dr inż. M. Mrowiński 13-14
14-15
PTI02     U1
PTI05     H1
PTI08     U1
CSAR01    obieralny
  14-15
15-16 dr hab. K. Grebieszkow dr inż. P. Sobotka dr hab. K. Grebieszkow dr inż. J. Sienkiewicz   15-16
16-17
TEXT02    M3
 
JPr1     Rez.
CSAR02    obieralny
  16-17
17-18 dr inż. J. Sienkiewicz   mgr inż. P. Szymański dr inż. J. Sienkiewicz   17-18

sala 228
Godz. Poniedziałek Wtorek Środa (do 12 XII) Czwartek Piątek Godz.
815-9
LSSN     M3
JP02     T2,T3
 
JP+01     T1&T2&T3
  815-9
9-10 dr inż. T. Gradowski mgr inż. D. Pawłowska
KMS01     RFK
dr hab. inż. H. Zbroszczyk 9-10
10-11
C#2      Ph3
JP03     G1
dr inż. K. Zberecki  
PTI12     U3
10-11
11-12 dr inż. M. Janik mgr inż. D. Pawłowska     dr inż. W. Bajdecki 11-12
12-13
C#1      Ph3
JP04     T1&G1
KMS02     RMN
 
JP07     G1
12-13
13-14 dr inż. M. Janik dr inż. M. Janik dr inż. K. Zberecki   mgr inż. P. Szymański 13-14
14-15
JP01     T2
JP05     T3,T2
 
WdPRiR2    EDMI3
14-15
15-16 dr inż. Ł. Graczykowski dr inż. M. Janik
KMS03     RFK
dr inż. M. Mrowiński mgr inż. M. Łepek 15-16
16-17     dr inż. K. Zberecki
PPp1     dod.
  16-17
17-18       mgr inż. M. Stefaniak   17-18

sala 231 (dodatkowe zajęcia LK w laboratorium technik jądrowych)
Godz. Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Godz.
8-9      
MetMC  	M3
SK01/SK02	t.nparz F1
t.parz. F1
8-9
9-10    
KMS04 	RFK
dr hab. inż. D. Kikoła dr inż. W. Bajdecki / dr inż. M. Janik 9-10
10-11     dr inż. M. Słodkowski     10-11
11-12        
SK03   	t.parz. F1
11-12
12-13  
KSP01 	RFK
KSP02 	RFK
KSP04 	rez.
dr inż. Ł. Graczykowski 12-13
13-14   dr inż. M. Słodkowski /
mgr inż. A. Lipiec
mgr inż. M. Kalenik /
mgr inż. A. Lipiec
mgr inż. M. Kalenik   13-14
14-15
UKPIJ  	FTJ3
     
LTJ&LFM 	FTJ3&FM3
14-15
15-16 dr inż. T. Czopowicz  
KMS05 	rez.
KSP03 	RFK
dr hab. inż. D. Kikoła 15-16
16-17     dr inż. M. Słodkowski mgr inż. M. Kalenik   16-17
17-18           17-18
Legenda:
JP - Języki Programowania (C++) poziom podstawowy - 2x45min. od 2. tygodnia (tygodnie II-X 100min.)
JP+ - Języki Programowania (C++) poziom zaawansowany - 2x45min. od 2. tygodnia (tygodnie II-X 100min.) - tylko osoby, które najlepiej napiszą kolokwium kwalifikacyjne.
KMS - Komputerowe Metody Symulacji - 3x45min. (tygodnie I - X)
PTI - Podstawy Technologii Informacyjnej - 2x45min.
SK - Sieci Komputerowe, 2 grupy - każda co 2. tydzień (3x45min.), ostatni tydzień wspólny (po 1h na grupę) (I,III,V,...,XIII,XV lub II,IV,VI,...,XIV,XV)
WdPRiR - Wstęp do Programowania Równoległego i Rozproszonego - 2x45min.(od IX tygodnia).
CSAR - Pakiet R w analizie układów złożonych - przedmiot obieralny (7 sem. I st., 3 sem. II st.) - 2x45min.
C# - Advanced programing - C# - przedmiot obieralny po angielsku (Photonics II st.) - 2x45min.
KiBIF - Kryptografia i bezpieczeństwo informacji dla fizyków - przedmiot obieralny (3 sem. II st.) - 1 grupa - co 2. tydzień 2x45min.
LSSN - Laboratorium Sztucznych Sieci Neuronowych - przedmiot obieralny (3 sem. II st.) - 2x45min.
MetMC - Metody Monte Carlo w radiacyjnej fizyce medycznej - przedmiot obieralny (3 sem. II st.) - 2x45min.
TEXT - Eksploracja danych i wyszukiwanie informacji w mediach społecznościowych - przedmiot obieralny (3 sem. II st.) - 2x45min.


KSP - Komputerowe Systemy Pomiarowe - 3x45min.
LTJ&LFM - Laboratorium Technik Jądrowych / Laboratorium Fizyki Medycznej.
UKPIJ - Układy konrolno-pomiarowe w instalacjach jądrowych.

W wolnym od zajęć czasie pracownie 223A i 228 mogą być wykorzystane przez studentów do prac własnych zgodnych z Regulaminem Laboratorium
i w porozumieniu z jego Kierownikiem dr inż. Waldemarem Bajdeckim (sala 223B).