Plan zajęć w roku ak. 2018/19 semestr letni (12-03-2019 10:01) - możliwe zmiany sem. 2 i 6

Podział na grupy laboratoryjne (sale LK: max 10 osób; sale gościnne: max 9) - wymagane hasło jest dostępne po zalogowaniu się na serwer studencki:
Inż. sem. 2 {PP} (26-03-2019 13:34), Inż. sem. 4 {PO} (26-03-2019 13:34), Inż. sem. 6 {KADD, MN, ASwDCiC, SK} (26-03-2019 13:33),
Mgr. sem. 2 {ASwDCiC, LSED, EFiz., StatM} (26-03-2019 13:35)
Zajęcia laboratoryjne z PP rozpoczną się od 2. tygodnia
Zajęcia laboratoryjne z WdWS rozpoczną się od 2. tygodnia

Uwaga. W zajęciach mogą uczestniczyć tylko osoby wpisane do grup laboratoryjnych.
Pozostałe osoby po uzupełnieniu braków formalnych zostaną dołączone do grup z wolnymi miejscami.

Grupy laboratoryjne mogą liczyć maksymalnie 10 osób, podział nastąpi automatycznie na podstawie list dziekańskich.
Osoby nieobecne na listach lub rozpoczynające studia na wyższych latach zostaną dopisane do list po kontakcie z Kierownikiem Laboratorium.
Zajęcia laboratoryjne odbywają się bez przerwy, tzn. gdy zajęcia 2x45min rozpoczynają się o 10:15 to po 90 min. zakończą się o 11:45.
sala 223A
Godz. Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Godz.
815-9
KADDr1 	RMN
PO01  	S1
PO04  	S2, S3
 
PP07  	T1
815-9
9-10 dr inż. T. Czopowicz mgr inż. K. Żerańska-Chudek dr inż. K. Suchecki   dr inż. W. Bajdecki 9-10
10-11
KADDr6 	ROPT
PO02  	S1
PO05  	S2
MN5  	t. nparz. ROPT
PP08  	T1
10-11
11-12 dr inż. T. Czopowicz dr inż. D. Budaszewski dr inż. D. Budaszewski dr inż. J. Sienkiewicz mgr inż. P. Kruk-Fura 11-12
12-13
PP01  	T2+G1
MN1_2 	RFK
PPz1  	G1&G2&T3
PP06  	T3
PP09  	G2
12-13
13-14 dr inż. W. Bajdecki mgr inż. Ł. Gajewski dr inż. T. Pietrzak mgr inż. S. Gloeh mgr inż. P. Kruk-Fura 13-14
14-15
PP02  	T2
PP03  	G1
PPz2  	T1&T2
LSED1 	M2
  14-15
15-16 dr inż. W. Bajdecki mgr inż. P. Kruk-Fura dr inż. T. Pietrzak dr inż. J. Sienkiewicz
LSED2 	M2
15-16
16-17  
PP04  	T3
PO06  	F1
PP10  	T & G
dr inż. J. Sienkiewicz 16-17
17-18   mgr inż. P. Kruk-Fura mgr inż. R. Paluch dr inż. M. Słodkowski   17-18

 

sala 228
Godz. Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Godz.
815-9
EFiz. 	M2-FM
LSED3 	M1
PO07  	S3
KADD4m 	RMN
ASwDCiC	M2-EDMI
815-9
9-10 dr inż. T. Buchner / mgr inż. J. Salamon / mgr inż. D. Kokosińska / mgr inż. M. Soliński dr inż. J. Sienkiewicz dr inż. M. Janik mgr inż. T. Sobiech mgr inż. D. Kokosińska 9-10
10-11
EFiz. 	M2-FM
PO03  	S1+S3
PO08  	S3
StatM 	rez. M2-FM
PO11  	F1
10-11
11-12 dr inż. T. Buchner / mgr inż. J. Salamon / mgr inż. D. Kokosińska / mgr inż. M. Soliński dr inż. M. Janik mgr inż. R. Paluch mgr inż. M. Soliński dr inż. S. Ertman 11-12
12-13
    	 
ASwDCiC	RFM
PO09  	S2
MN7_8 	RMN
MN9_10 	E1
12-13
13-14 mgr inż. J. Salamon dr inż. S. Ertman mgr inż. M. Łepek  mgr inż. M. Łepek 13-14
14-15
KADD2r 	RFK
MN3  	RFK

MN4 E1
PP05  	G2
 
KADD5m 	QOPT
14-15
15-16 dr inż. Ł. Graczykowski mgr inż. Ł. Gajewski dr inż. W. Bajdecki   dr inż. G. Siudem 15-16
16-17
KADD3r 	RFK
WdWS  	M2-EDMI
		
/MIwBiM
PO10  	F1
StatM 	M2-FM
MN11_12	RFM
16-17
17-18 dr inż. Ł. Graczykowski dr hab. A. Dembińska (1. poł. sem.)
/dr inż. G. Siudem (2. poł. sem.)
dr inż. S. Ertman dr I. Kowalik mgr inż. M. Łepek 17-18

 

dodatkowe zajęcia LK
Godz. sala 231 (laboratorium technik jądrowych) Godz.
Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
815-9  
LSpec. 	.
TJ   	RFK+RFM
    815-9
9-10   dr inż. D. Kikoła dr inż. D. Kikoła  
TJ   	RFK+RFM
9-10
10-11         dr inż. D. Kikoła 10-11
11-12    
LSpec. *	RFK
    11-12
12-13    
LSpec. 	RFK
SK1_2 	RFK
SK5_6 	RFM
12-13
13-14
OEF  	M2-FTJ
  dr hab. A. Fronczak dr inż. W. Bajdecki dr inż. W. Bajdecki 13-14
14-15 dr inż. M. Słodkowski
MPJ  	M2-FTJ
      14-15
15-16   dr inż. M. Słodkowski
SK9  	t.parz. RFK
SK3_4 	RMN
  15-16
16-17  
SK7_8 	ROPT
dr inż. Ł. Graczykowski dr inż. K. Suchecki   16-17
17-18   mgr inż. J. Cybowska        
18-19            
Legenda:
PP - Podstawy Programowania (Język C) - 2x45min od 2. tygodnia (tygodnie III-XII 100min.)
PO - Programowanie Obiektowe (Java) - 2x45min.
SK - Sieci Komputerowe - 3x45min., 2 grupy - każda co 2. tydzień, ostatni tydzień wspólny (I,III,V,...,XIII,XV lub II,IV,VI,...,XIV,XV)
ASwDCiC - Analiza Sygnału w Dziedzinie Czasu i Częstotliwości - 15 godzin wg harmonogramu prowadzącego w tygodniach: I - XII
KADDr - Komputerowa Analiza Danych Doświadczalnych (ROOT) - 2x45min.
KADDm - Komputerowa Analiza Danych Doświadczalnych (Matlab)- 2x45min.
MN - Metody Numeryczne - 2x45min., 2 grupy - każda co 2. tydzień, ostatni tydzień wspólny (I,III,V,...,XIII,XV lub II,IV,VI,...,XIV,XV)

EFiz. - Elektrofizjologia - 2x45min.
StatM - Statystyka w medycynie - wg harmonogramu prowadzącego
WdWS - Wstęp do Wnioskowania Statystycznego
LSED - Laboratorium Statystycznej Eksploracji Danych - obieralny
MIwBiM - Modelowanie Interdyscyplinarne w Biologii i Medycynie - obieralny (15h) - 2. połowa semestru
MPJ - Modelowanie Procesów Jądrowych
OEF - Oprogramowanie Eksperymentu Fizycznego
TJ - Techniki Jądrowe


W wolnym od zajęć czasie pracownia 228 może być wykorzystana przez studentów do prac własnych zgodnych z Regulaminem Laboratorium
i w porozumieniu z jego Kierownikiem dr inż. Waldemarem Bajdeckim (sala 114).